Antidepressants. Het leren over depressie. Therapy for body and soul

by Czech around Het leren over depressie
by Czech

by German around Het leren over depressie
by German

by English around Het leren over depressie
by English

by Spanish around Het leren over depressie
by Spanish

by French around Het leren over depressie
by French

by Greek around Het leren over depressie
by Greek

by Italian around Het leren over depressie
by Italian

by Dutch around Het leren over depressie
by Dutch

by Portuguese around Het leren over depressie
by Portuguese

by Swedish around Het leren over depressie
by SwedishHet leren over depressie home page

Vandaag is morgen die wij ons over yesterday gemaakt ebben=.

Onbekende auteur
Het leren over depressie

 

 

Antidepressants. Het leren over depressie.

 

 

 

 

Waarom de zorgen vullen ons?

De wanorde van de bezorgdheid is ernstige medische ziekten die ongeveer 19 miljoen Amerikaanse volwassenen beïnvloeden. Deze wanorde vult het leven van mensen met overweldigende bezorgdheid en vrees. In tegenstelling tot de vrij milde, korte bezorgdheid die door een zware gebeurtenis zoals een bedrijfspresentatie wordt veroorzaakt of een eerste datum, is de bezorgdheidswanorde chronisch, relentless, en kan groeien als progressief slechter behandeld niet.

Zowel verzenden de vrees als de bezorgdheid signalen door het lichaam die alle systemen voor mogelijk gevaar voorbereiden. De hormonen, zoals adrenaline en catecholamine, worden vrijgegeven in wat „strijd of vlucht“ reactie genoemd geworden is. De plotselinge verhoging van hormoonniveaus versnelt het hart en verhoogt de hoeveelheid bloed dat wordt gepompt. Tezelfdertijd halen de spieren aan, verhogend de capaciteit van het individu om van gevaar te vechten of te vluchten. De intensiteit van deze fysiologische reacties vari�ërt al naar gelang de ernst van de gebeurtenis of dacht dat gevonkt de emotie, de sterkte van de de vrees of bezorgdheid van het individu, en zijn of haar vroegere ervaring en genetische makeup.

Terwijl zowel de vrees als de bezorgdheid een ontwakenreactie kunnen veroorzaken, divergeren hun andere gevolgen. De zeer intense vrees dient soms het lichaam „bevriezen“ om het tegen kwaad te beschermen, veroorzakend weinig of geen verandering in harttarief en blokkerend de impuls om zich te bewegen. In bezorgdheid, leiden de fysieke veranderingen die door ontwaken worden veroorzaakt tot een tweede stadium duidelijk door gedachte patronen zoals zorg, ontzetting, en geestelijk speelt van bezorgdheid-wekkende gebeurtenissen over.
Het beheersmeditatie van de spanning

De de het beheerstechnieken en meditatie van de spanning kunnen u helpen om te kalmeren en de gevolgen van therapie te verbeteren, hoewel er tot hiertoe geen wetenschappelijk bewijsmateriaal is om de waarde van deze „wellness“ benaderingen van terugwinning van bezorgdheidswanorde te steunen. Er is inleidend bewijsmateriaal dat de aërobe oefening van waarde kan zijn, en het is geweten dat de cafeïne, de ongeoorloofde drugs, en zelfs sommige koude medicijnen over de toonbank de symptomen van een bezorgdheidswanorde kunnen verergeren. Controle met uw arts of apotheker alvorens om het even welke extra geneesmiddelen te nemen.

De meeste mensen met depressie kunnen hulp van behandeling krijgen. Voor de meeste mensen die, die vroege depressie bevlekken en het behandeld krijgen op hoe lang en hoe zou kunnen verminderen ernstig de depressie is. De gemeenschappelijkste behandelingen zijn kalmerende geneesmiddelen, „besprekings“ therapie, of een combinatie allebei. U en uw arts kunt samenwerken om over de juiste depressiebehandeling voor u te beslissen.
Behandeling van wanorde

Alvorens de behandeling kan beginnen, moet de arts een zorgvuldige kenmerkende evaluatie leiden om te bepalen of uw symptomen aan een bezorgdheidswanorde toe te schrijven zijn, die de bezorgdheidswanorde u kan hebben, en welke coëxisterende voorwaarden aanwezig kunnen zijn. De wanorde van de bezorgdheid is niet allen behandelde het zelfde, en het is belangrijk om het specifieke probleem te bepalen alvorens een cursus van behandeling terecht te komen in. Soms zal het alcoholisme of één of andere andere coëxisterende voorwaarde zulk een invloed hebben dat het noodzakelijk is om het tezelfdertijd te behandelen of alvorens de bezorgdheidswanorde te behandelen.

In vele gevallen, zijn de medicijnen essentieel. Als u aan manie lijdt, kan een belangrijke depressie, of een paranoïde wanorde, medicijnen eigenlijk u aan uw normale zelf kunnen herstellen. Voor andere voorwaarden, zoals schizofrenie, controleren de medicijnen en wijzigen symptomen aan de graad dat een persoon in zijn gemeenschap kan blijven. De medicijnen verlichten ook de meer verontrustende symptomen, die een persoon toestaan om in een therapeutische verhouding in dienst te nemen en in de activiteiten van haar dagelijks leven re-in dienst te nemen. Soms is een drug een nuttige extra maatregel tijdens bijzonder zware tijden, misschien in het aanvankelijke stadium van behandeling of in een tijd van crisis. Die patiënten met gedachte wanorde of hallucinatory ervaringen kunnen slechts met aangewezen antipsychotic medicijnen worden gehandhaafd.
Het onderzoek van de wanorde van de bezorgdheid

Vele organisaties steunt onderzoek naar de oorzaken, diagnose, vandaag preventie, en behandeling van bezorgdheidswanorde en andere geestelijke ziekten. De studies onderzoeken de genetische en milieurisico's voor belangrijke bezorgdheidswanorde, hun cursus--zowel alleen en wanneer zij samen met andere ziekten zoals depressie voorkomen--en hun behandeling. Het uiteindelijke doel is te kunnen genezen, en misschien zelfs te verhinderen, bezorgdheidswanorde.

Gebruikend de technologieën van de hersenenweergave en neurochemical technieken, vinden de wetenschappers dat een netwerk van op elkaar inwerkende structuren van deze emoties de oorzaak is. Veel onderzoekscentra op amygdala, een amandel-vormige structuur diep binnen de hersenen. Amygdala wordt verondersteld om als communicatie hub tussen de delen van de hersenen dat proces inkomende sensorische signalen te dienen en de delen die hen interpreteren. Het kan signaleren dat een bedreiging aanwezig, is en een een vreesreactie of bezorgdheid teweegbrengt. Het blijkt dat het emotionele geheugen dat in het centrale deel van amygdala wordt opgeslagen kan een rol in wanorde spelen die zeer verschillende vrees, zoals fobieën impliceren, terwijl de verschillende delen kunnen worden geïmpliceerdh in andere vormen van bezorgdheid.

Ook, wijst het onderzoek erop dat andere hersenendelen genoemd de basispeesknopen en striatum bij obsessive-compulsive wanorde betrokken zijn.
De beroeps kan u helpen

Als u, of iemand u kent, symptomen van bezorgdheid hebt, is een bezoek aan de familiearts gewoonlijk de beste plaats om te beginnen. Een arts kan helpen bepalen of de symptomen aan een bezorgdheidswanorde, één of andere andere medische voorwaarde, of allebei toe te schrijven zijn. Vaak, is de volgende stap in het krijgen van behandeling voor een bezorgdheidswanorde verwijzing aan een geestelijke gezondheidsberoeps.

Het is belangrijk dat u met de therapie comfortabel voelt die de geestelijke gezondheidsberoeps voorstelt. Wanneer dit niet het geval is, streef elders naar hulp. Nochtans, als u medicijn hebt genomen, is het belangrijk om het niet te beëindigen abrupt, zoals voordien verklaard. Bepaalde drugs moeten onder de supervisie van uw arts worden verminderd.
Leer symptomen van bezorgdheidswanorde

Hoewel de bezorgdheidswanorde verscheidene verschillende vormen neemt, neigen bepaalde algemene symptomen om in allemaal te verschijnen. Wanneer het bespreken van hun voorwaarde, melden de mensen met bezorgdheidswanorde vaak het volgende: - koude/klame handen - diarree - dizziness - droge mond - snelle impuls - moeheid - jitteriness - stuk in de keel - spierpijnen - verdoofdheid/het tintelen van handen, voeten, of ander lichaamsdeel - rennend of verpletterend hart - snelle ademhaling - shakiness die - zweet - spanning die - beeft - verstoorde maag

De stempel van dit probleem is chronische zorg en spanning zonder duidelijke oorzaak. De mensen die aan algemene bezorgdheidswanorde kunnen zich lijden bovenmatig over gezondheid, geld, familie, of het werk ongerust maken, vaak voorziend ramp. Hoewel zij zich gewoonlijk ervan bewust zijn dat hun bezorgdheid intenser is dan noodzakelijk, kunnen zij niet schijnen om het te laten gaan. Het constante ongerust maken zich draagt tot probleem slaap en het ontspannen bij. De mensen met bezorgdheidswanorde kunnen probleem het concentreren gemakkelijk opschrikken en hebben. De algemene bezorgdheidswanorde leidt vaak tot depressie.

De fysieke symptomen van deze wanorde omvatten: het beven, het trillen, spierspanning, hoofdpijnen, geprikkeldheid, het zweten, misselijkheid, hete flitsen, losbolligheid, en moeilijkheid ademhaling. GAD wordt gediagnostiseerd wanneer psychologische en fysieke jongstleden symptomen van bezorgdheid een meer dan maand en vergezeld gaat niet van de symptomen van andere bezorgdheidswanorde.

Als u bovenmatig ongerust gemaakt over een aantal dagelijkse problemen minstens zes maanden bent geweest en minstens zes van de gemeenschappelijke vroeger vermelde symptomen van bezorgdheid gehad, kunt u bezorgdheidswanorde veralgemeend hebben. Controle met uw familiearts of geestelijke gezondheidsberoeps. De algemene bezorgdheidswanorde is hoogst te behandelen.
Wanneer wij ziek zijn

Het dieet kan ook een beklaagde zijn. De gemeenschappelijkste dieetovertreders zijn cafeïne en cafeïne-als substanties die in koffie, thee, en vele frisdranken wordt gevonden. In gevoelige individuen, kan jitteriness die door cafeïne wordt gestort paniekniveaus bereiken. In zeldzame gevallen, kunnen de extreme vitaminedeficiënties ook tot bezorgdheid leiden.

De bezorgdheid verbonden aan het nemen of het beëindigen medicijnen en andere substanties kan gewoonlijk gemakkelijk worden verlicht zodra de oorzaak wordt erkend. Het is daarom essentieel om uw arts van een volledige verlaging van uw geneesmiddelen — met inbegrip van producten over de toonbank — en van uw het eten en het drinken gewoonten te voorzien.
Apotheek voor bezorgdheidswanorde

De psychiaters of andere artsen kunnen medicijnen voor bezorgdheidswanorde voorschrijven. Deze artsen werken vaak nauw met psychologen, sociale arbeiders, of adviseurs samen die psychotherapy verstrekken. Hoewel de medicijnen geen bezorgdheidswanorde zullen genezen, kunnen zij de symptomen houden onder controle en u toelaten om het normaal, vervullend leven te leiden.

Het is niet volledig duidelijk waarom de psychotrope medicijnen werken; maar toch blijkt het dat zij saldo binnen de chemie van de hersenen opnieuw vestigen. Het gedrag wordt door berichten bepaald die binnen de hersenen van één zenuwcel aan een andere door diverse chemische producten worden overgebracht. Deze chemische producten worden genoemd neurotransmitters. Door miljoenen zenuwcellen binnen de hersenen, brengen de chemische producten geheugen, slaappatronen, waarnemingen, gevoel, stemmingen en gedachten teweeg. De elektrische stroom die de berichten draagt wordt ontvangen tegen zenuweinden, genoemd synapsen, die dan de neurotransmitter vrijgeven. Deze chemische producten, beurtelings, verspreiden het bericht door de volgende zenuwen in lijn te bevorderen om op het elektrobericht te verzenden. Zodra gebruikt, is het neurotransmitterchemische product teruggekeerd en in het zenuweind opgeslagen. Dit recyclingsprocédé wordt geroepen reuptake. Wanneer dit signalerende proces scheef gaat, worden de gevolgen gezien in het gedrag van een persoon en in zijn emoties, waarnemingen, sensaties, en ideeën ervaren.
Het leren over depressie. Antidepressants.


Termijnen en definities op deze pagina

Bezorgdheid


De wanorde van de bezorgdheid


Vrees


Depressie


Geestelijke gezondheid


Spanning


Therapy for body and soul


 

 Sitemap

Informatie in dit document ongeveer Antidepressants genoemd Het leren over depressie is voor Eind - het gebruik van de gebruiker slechts en kan niet worden verkocht, anders voor commerciële doeleinden worden opnieuw verdeeld of worden gebruikt. De informatie is een onderwijs slechts hulp. Het is geen de bedoeling geweest als medische raad voor individuele voorwaarden of behandelingen van Antidepressants. Bovendien, zijn de vervaardiging en de distributie van kruidensubstanties niet nu geregeld in de Verenigde Staten, en geen kwaliteitsnormen bestaan momenteel als de geneeskunde van de merknaam en generische geneeskunde. Bespreking over Antidepressants aan uw arts, verpleegster of apotheker voordien na om het even welk medisch regime om te zien of is het veilig en efficiënt voor u.

© Copyright 2007 European Disability Group, Antidepressants area.